TRİETANOLAMİN (TEA)

Trietanolamin, C6H15NO3 formülüne sahip hem bir tersiyer amin hem de triol olan, yapışkan bir organik bileşiktir. TEA, etil oksitin sulu amonyak ile reaksiyomundan üretilir. Sıvı formunda bir alkali hammaddedir.