STEARİK ASİT

Stearik asit, CH3(CH2)16COOH formüllü 18karbon zincirli doymuş bir yağ asididir. Bitkisel ve hayvansal yağdan türetilir. Çoğu hayvan ve bitkilerden elde edilen katı-sıvı yağlarda, ekseriya gliserid stearin şeklinde bulunur. Katı halde mumsu bir yapısı vardır. Stearik asidin tuzları ve esterleri stearatlar olarak adlandırılır. Doğada bulunan en yaygın doymuş yağ asitlerindendir.