BARİT (BARYUM SÜLFAT)

Barit BaSO4 formüllü inorganik bir bileşiktir. Baryum cevheri olduğu gibi baryum sülfattan oluşan bir mineraldir. Işıma yapan rengine Bologna taşı da denir. Kristal yapısı ortorombiktir.