AĞIR SODA

Ağır Soda, en az %98 Na2CO3 içeren soda külü olarak da bilinen beyaz renkte, granül halde, sulu çözeltisi berrak ve renksiz bir kimyasal maddedir. Ağır soda hem madenlerde hem de kimyasal reaksiyonlardan elde edilir. En yaygın dekahidrat olarak görünür, buda monohidrat oluşturmak için kolayca seyreltilir.