SODYUM KLORİT (SIVI) %31

Sodyum klorit (sıvı), NaClO2 formülüne sahip çözeltidir. Sıvı klorit olarak da bilinir. Dengeli bir çözeltidir. Ancak tehlikeyi önlemek için asitten ve diğer kimyasallardan uzak tutulmalıdır. Yanıcılığı olmamasına rağmen, organik maddelerin yanmasını hızlandırır. Uzun süre ısıya ve ateşe maruz kaldığında patlayabilir. Yükseltgeci bir ajan olarak kullanılır.

SODYUM KLORÜR

Sodyum klorür, (NaCI) olarak tanımlanır. Sodyum klorür, beyaz kristalize bir bileşiktir. Sodyum klorür Suda, amonyak, metanol, gliserin, formik asit, formamit ve propilen glikolda çözünür. Sodyum klorür, kan plazması dâhil hücre dışında bulunan sıvılarda yer alan başlıca iyonlardan birdir. Bu durumda birçok yaşam destek işleminde sodyum klorür önemli rol oynamaktadır.

SODYUM METASİLİKAT

Sodyum meta silikat inorganik tuz ürünü olarak sınıflandırılan moleküler formülü Na2SiO3 olan silisik asit tuzudur.