AMONYUM KLORÜR

Amonyum Klorür, NH4Cl formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir. Klormin olarak ya da halojen kumu olarak adlandırılan halk arasında Nişadır olarak bilinen inorganik tuzdur. Doğada volkanik bölgelerde oluşur. Amonyum klorürü sentetik olarak üretmek kolaydır, çoğunlukla diğer endüstrilerde bir yan ürün olarak oluşturulur.

SLES(SODYUM LAUREL SÜLFAT)

Sodyum Laurel Sülfat veya kısaca SLES hurma çekirdeği yağı veya Hindistan cevizi yağından elde edilen dodesil alkolün etoksilasyonuyla sentezlenir. Oluşan etoksilat sodyum tuzuna çevrilerek nötralize edilen yarım bir sülfürik asit esterine dönüştürülür. SLES benzer şekilde üretilir fakat etoksiyon aşaması olmadan sentezlenir. Anyonik deterjan ve yüzey aktif malzemedir.